تبلیغات

پنل طلایی

400,000

صفحه اول سایت: پست در صفه اول سامانه
پوش نوتیفیکیشن: 6 بار از طریق وب
تخفیف: 30 درصد
قیمت: 400000تومان
خرید

پنل نقره ای

250,000

صفحه اول سایت: پست در صفحه اول سامانه
پوش نوتیفیکیشن: 3بار از طریق وب
تخفیف: 20 درصد
قیمت: 250.000 تومان
خرید

پنل برنزی

100,000

صفحه اول سایت: پست در صفحه اول سامانه
پوش نوتیفیکیشن: یکبار از طریق وب

قیمت: 150000 تومان
خرید